Ο επεμβατικός δερματολόγος, έχοντας γνώση κλινικών και επεμβατικών πρακτικών, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένες θεραπευτικές στρατηγικές, προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις των παθήσεων του δέρματος, σε σχέση με τις ανάγκες του τύπου του δέρματος και του ιδίου του ασθενή.

Η αφαίρεση δερματικών βλαβών (π.χ. καλοήθεις – κακοήθεις βλάβες, θηλώματα, κύστες, ξανθελάσματα, σµηγµατορροϊκέςακτινικές υπερκερατώσεις, βασοκυτταρικά ή ακανθοκυτταρικά επιθηλιώματα, σπίλοι) ενδείκνυται σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η λύση ενός δερματικού προβλήματος με θεραπείες λιγότερο επεμβατικές.

Η χρήση τοπικής αναισθησίας στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, καθιστά τις επεμβατικές πρακτικές εντελώς ανώδυνες.