Η τοπική εφαρμογή κερατολυτικών παραγόντων στις μυρμηγκιές των πελμάτων αποτελεί μια μη επεμβατική θεραπεία που προκαλεί ελεγχόμενη καταστροφή του μολυσμένου από HPV δέρματος. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι εμφανή σε σύντομους χρόνους ενώ η πιθανότητα υποτροπής είναι παρόμοια με εκείνη των πιο επιθετικών τεχνικών (ηλεκτροκαυτηρίαση & curettage, κρυοθεραπεία, laser φωτοθερμικής καταστροφής).

Στα πλεονεκτήματα αυτής της θεραπείας συγκαταλέγονται η απουσία πόνου (πολύ σημαντικό σε ασθενείς παιδιατρικής ηλικίας), η απουσία ουλών στο τέλος της θεραπείας και το χαμηλότερο κόστος.