Η χειρουργική όνυχος εφαρμόζεται σε παθήσεις και βλάβες της ονυχιαίας και περιονυχιαίας μονάδας (π.χ. είσφρυση όνυχος και χρόνια παρωνυχία, μυξοειδής κύστη, glomus tumor, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, υπονύχιο μελάνωμα).