Ατροφικές ουλές, υπερτροφικές ουλές, χηλοειδή και ούλες με κατεύθυνση μή σεβούμενη τις φυσιολογικές πτυχές και ρυτίδες του δέρματος, είναι πιθανό να επηρεάζουν την αισθητική και λειτουργική ισορροπία συγκεκριμένων περιοχών του σώματος, κυρίως του προσώπου.

Ο επεμβατικός δερματολόγος, γνωρίζοντας σε βάθος τους επανορθωτικούς μηχανισμούς του δέρματος, μπορεί να επέμβει τόσο κατά τη διάρκεια της επουλωτικής διαδικασίας, όσο και μετά το πέρας της, με μια σειρά από επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές, που περιλαμβάνουν τοπικές θεραπείες, ενδοβλαβική έγχυση στεροειδών, collagen induction therapy, ablative – non ablative lasers, χειρουργική αφαίρεση και αποκατάσταση, με σκοπό τη μέγιστη αισθητική και λειτουργική βελτίωση των μετατραυματικών και μετεπεμβατικών ουλών.

Οι ουλές αποτελούν μόνιμες βλάβες στο δέρμα και δεν υπάρχει θεραπεία που μπορεί να τις εξαφανίσει. Η λεπτομερής ανάλυση παραγόντων όπως ο τύπος της ουλής, η θέση, η ηλικία της βλάβης, ο τύπος δέρματος και το πως προβλέπεται ότι θα ανταποκριθεί στις θεραπευτικές επιλογές, καθιστούν απαραίτητη μια εξατομικευμένη προσέγγιση με στοχευμένες θεραπευτικές επιλογές ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά θεραπευτικά αποτελέσματα.