Κάθε ουλή ακμής είναι διαφορετική και δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος με μια και μόνη τεχνική, ούτε «εν μία νυκτί».

portrait of beautiful woman with problem and clean skin, aging and youth concept, beauty treatment

Ο συνδυασμός διαφορετικών επεμβατικών πρακτικών (punch excision, punch grafting, subcision, fillers, βαθιά χημικά peeling, dermabrasion, laser) είναι απαραίτητος λόγω της ποικιλομορφίας των βλαβών.

Η λεπτομερής ανάλυση του προσώπου και ο σχεδιασμός μιας εξατομικευμένης και στοχευμένης θεραπευτικής προσέγγισης, από τον έλεγχο των φλεγμονωδών διεργασιών της ακμής, εώς την ανάλυση του τύπου του δέρματος και της ενδεχόμενης απάντησης στις διάφορες τεχνικές, την έκταση και το βάθος των ουλών, είναι σε θέση να οριοθετήσουν το πλαίσιο μιας σειράς συνδυαστικών επεμβατικών τεχνικών που μπορούν να βελτιώσουν την κλινική εικόνα.