Οι κατάλληλοι χειρισμοί τραυμάτων και ελκών οδηγεί σε μείωση του χρόνου αποθεραπείας καθώς και σε αποφυγή πιθανών επιπλοκών (υπερτροφικές ουλές, χηλοειδή).

Η επούλωση είναι η φυσική αντίδραση αποκατάστασης στο τραύμα και αποτελείται από τρεις φάσεις:

φλεγμονώδης φάση

φάση πολλαπλασιασμού

φάση ωρίμανσης ή αναδιαμόρφωσης (remodelling)

Απαιτείται βαθιά γνώση των πολύπλοκων αυτών μηχανισμών για την επιλογή θεραπευτικών στατηγικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες, που ιδανικότερα αντιπροσωπεύουν τις βιολογικές διεργασίες κάθε σταδίου.