Η λήψη ιστοτεμαχίου δέρματος, λόγω της εύκολης προσβασιμότητας (το μεγαλύτερο, πιο επιφανειακό, πιο ορατό όργανο του σώματος) είναι συνήθης και αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέταση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται ιστοπαθολογική επιβεβαίωση της διάγνωσης, για να ακολουθηθεί μια στοχευμένη, εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Συνήθως αφορά μελανοκυτταρικές βλάβες (σπίλους, μελανώματα), μη μελανοκυτταρικές βλάβες (βασοκυτταρικό επιθηλίωμα, ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα), χρόνιες και αυτοάνοσες παθήσεις του δέρματος.

Διακρύνονται 3 τύποι βιοψίας δέρματος:

–βιοψία κατ’ εφαπτομένη (shave biopsy).

–βιοψία με τρυπανίδιο (punch biopsy).

–βιοψία μερικής ή πλήρους αφαίρεσης δι’ εκτομής (incisional – excisional biopsy).

Η λεπτομερής και αναλυτική ανάγνωση του ιστοτεμαχίου δέρματος από παθολογοανατόμους με εμπειρία στη δερματοπαθολογία αποτελεί πολύτιμη βοήθεια και σημείο αναφοράς κάθε δερματολόγου.