Το γενικό check-up επιτρέπει την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας του δέρματος (φωτότυπος, βιότυπος, επίπεδο γήρανσης) και τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπευτικής στρατηγικής για τη βελτίωση αλλοιώσεων ή δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά την εξέταση. Ο περιοδικός επανέλεγχος του δέρματος επιτρέπει την αναπροσαρμογή των οδηγιών και της θεραπείας, σε σχέση με τις παρατηρούμενες αλλαγές.

Δεν υπάρχει λόγος να πειραματίζεται κανείς με το δέρμα του με ανεπαρκείς συμβουλές ή θεραπείες από μη ειδικούς. Ζητήστε τη γνώμη του δερματολόγου.