Τα laser φωτοπηξίας χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών, όπως ευρυαγγείες, αγγειώματα, αγγειακές δυσπλασίες.

Λειτουργεί με βάση την αρχή της εκλεκτικής (επιλεκτικής) φωτοθερμόλυσης κατά την οποία μια ενέργεια (laser) απορροφάται εκλεκτικά από ένα χρωμοφόρο (ερυθρά αιμοσφαίρια), με αποτέλεσμα τη μετατροπή της ενέργειας σε θερμότητα και τη φωτοθερμολυτική καταστροφή (φωτοπηξία) του χρωμοφόρου (τριχοειδή αγγεία και φλεβίδια).

Το laser φωτοπηξίας είναι μια μέθοδος ακριβής (δρά μόνο στο στόχο, αφήνοντας ανέπαφους τους πέριξ ιστούς), ταχύτατη, ασφαλής, σχεδόν ανώδυνη μέθοδος που προσφέρει άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των θεραπευθείσων βλαβών (αγγεία υψηλής πιέσεως, ασταθής ροδόχρους νόσος) είναι πιθανό να χρειαστεί μια δεύτερη εφαρμογή ενώ για τις αγγειακές δυσπλασίες απαιτούνται περισσότερες συνεδρίες.