Η κρυολιπόλυση είναι μια ασφαλής, μη επεβατική θεραπεία μόνιμης μείωσης των λιποκυττάρων. Η παρατεταμένη, έντονη έκθεση σε ελεγχόμενη ψύξη, ενεργοποιεί τις διεργασίες προγραμματισμένης βιολογικής καταστροφής τους (απόπτωση), χωρίς να απελευθερώνονται βλαβερές ουσίες για τους περιβάλλοντες ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο το λίπος μειώνεται εντός 60 – 90 ημερών.

Μια θεραπεία. Μια ώρα. Χωρίς επέμβαση. Ανώδυνα. Χωρίς χρόνους ανάρρωσης.