Η αποτρίχωση με laser λειτουργεί βάση της αρχής εκλεκτικής (επιλεκτικής) φωτοθερμόλυσης κατά την οποία μια ενέργεια (laser) απορροφάται εκλεκτικά από ένα χρωμοφόρο (σκουρόχρωμη τρίχα), με αποτέλεσμα τη μετατροπή της ενέργειας σε θερμότητα και τη φωτοθερμολυτική καταστροφή του χρωμοφόρου (θύλακας των τριχών).

Η αποτρίχωση με laser είναι μια μέθοδος ακριβής (δρά μόνο στο στόχο, αφήνοντας ανέπαφους τους πέριξ ιστούς), ταχύτατη, ασφαλής, καλώς ανεκτή, που προσφέρει μόνιμα αποτελέσματα.

Οι συνεδρίες επαναλαμβάνονται κάθε 30-45 ημέρες. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτείται ποικίλει αναλόγως του φύλου, του τύπου του δέρματος και των τριχών καθώς και της ανατομικής περιοχής υπό θεραπεία.

Η αποτρίχωση με laser μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των υποψηφίων, απαλλάσοντας τους από μη μόνιμες μεθόδους αποτρίχωσης (ξυραφάκια, κρέμες, κεριά, οικιακές συσκευές αποτρίχωσης), που είναι χρονοβόρες και ερεθισιογόνες για το δέρμα.