Ο έρπητας ζωστήρας είναι μια ιογενής λοίμωξη που προκαλεί ένα επώδυνο εξάνθημα, το οποίο εμφανίζεται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε άτομα με διαταραχές ή καταστολή του ανοσοποιητικού, όπως καρκινοπαθείς ή ασθενείς με HIV. Ο ιός που προκαλεί την ανεμευλογία είναι ο ίδιος που προκαλεί και τον έρπητα ζωστήρα (varicella-zoster virus).

Περίπου 10-20% των ανθρώπων που νόσησαν από ανεμοβλογιά, θα αναπτύξουν αργότερα κατά τη διάρκεια της ζωής τους, μέσω της επανενεργοποίησης του ιού της ανεμευλογιάς, έρπητα ζωστήρα.

Φυσική εξέταση

Πρόδρομα συμπτώματα  του έρπητα ζωστήρα αποτελούν ο πόνος, το αίσθημα καύσου, ο κνησμός, το αίσθημα μουδιάσματος ή η αυξημένη ευαισθησία μιας περιοχής του δέρματος που ακολουθείται από ανάπτυξη ερυθρότητας και φυσσαλίδων.

Αυτές οι φυσσαλίδες μπορεί να σπάσουν δημιουργώντας κρούστες  μέσα σε διάστημα μερικών ημερών. Πυρετός, ρίγη, κοιλιακό άλγος και κεφαλαλγία είναι πιθανά. Το εξάνθημα εμφανίζεται συνήθως μόνο στη μία πλευρά του σώματος και ακολουθεί τη διαδρομή του νεύρου, όπου ο ιός βρισκόταν ανενεργός. Ο πόνος μπορεί να είναι έντονος και ορισμένες φορές επιμένει και μετά την υποχώρηση του εξανθήματος (μεθερπητική νευραλγία).

Θεραπεία

  • Εμβολιασμός ανεμευλογιάς-ζωστήρα ώστε να διατηρηθεί η ανοσία και να προληφθεί η επανενεργοποίηση του ιού
  • Αναλγητικά για τον έλεγχο του πόνου και/ή της μεθερπητικής νευραλγίας
  • Αντισηπτικά για την τοπική θεραπεία των διαβρώσεων
  • Από του στόματος αντιιικά φάρμακα (ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη, φαμσυκλοβίρη) για μείωση της διάρκειας και της σοβαρότητας της πάθησης
  • Τα κορτικοστεροειδή (πρεδνιζόνη) χρησιμοποιούται μερικές φορές για τον έλεγχο της φλεγμονής
  • Παραπομπή σε ιατρείο πόνου σε σπάνιες περιπτώσεις επιμονής έντονου πόνου
  • Παραπομπή για οφθαλμολογική εκτίμηση σε περίπτωση υποψίας οφθαλμικής συμμετοχής