Συχνότερες δερματικές παθήσεις

Παθήσεις του δέρματος μπορεί να προκληθούν από πολλούς παράγοντες:

  • Περιβαλλοντική έκθεση (ήλιος, διάφορα φυτά, έντομα ή μικρόβια)
  • Επαγγελματική έκθεση (μέταλλα, ουσίες, χημικά)
  • Φυσικές διεργασίες του σώματος (γήρανση, ορμονικές διεργασίες)
  • Επίκτητες ή κληρονομικές ασθένειες (π.χ. αλλεργίες, λύκος, παθήσεις των νεφρών και του ήπατος, κακοήθειες)
  • Θεραπείες για ασθένειες (π.χ φάρμακα)

Πολλές δερματικές παθήσεις μπορεί να εκδηλώνονται με παρόμοια συμπτώματα, όπως κοκκίνισμα του δέρματος, κνησμός ή παρόμοιες δερματικές αλλοιώσεις. Ο δερματολόγος σας διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτούνται για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία όλων των καταστάσεων και παθήσεων του δέρματος.