Ο επεμβατικός δερματολόγος θα σας προτείνει την ιδανικότερη θέση και μέθοδο λήψης της βιοψίας δέρματος στις περιπτώσεις που, παρά τη χρησιμοποίηση των πιο σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων, η κλινική εξέταση δεν επαρκεί ώστε να αποσαφηνίσει τις διαγνωστικές υποθέσεις ή όταν, για ορισμένες παθήσεις, απαιτείται ιστολογική επιβεβαίωση.

%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82

Διακρίνονται 3 τύποι βιοψίας δέρματος:

–βιοψία κατ’ εφαπτομένη (shave biopsy).

–βιοψία με τρυπανίδιο (punch biopsy).

–βιοψία μερικής ή πλήρους αφαίρεσης δι’ εκτομής (incisional – excisional biopsy).

Η μικροσκοπική ανάλυση γίνεται από παθολογοανατόμο με εμπειρία στην ανάγνωση ιστοτεμαχιδίων δέρματος. Η ακριβής διάγνωση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο μιας στοχευμένης θεραπευτικής προσέγγισης.